Science

Science Word List in Swedish

40 words
cell
Flip
cell-cell svg
cell
cell
Right arrow
1 / 40
 • cell
 • genetik
 • gen
 • vävnad
 • protein
 • fossil
 • livsmiljö
 • klassificering
 • mutation
 • molekyl
 • vetenskap
 • reaktion
 • gravitation
 • gas
 • upptäckt
 • vätska
 • magnet
 • radioaktivitet
 • laboratorium
 • partikel
 • ämne
 • strålning
 • hypotes
 • forskare
 • spegling
 • biologi
 • kemi
 • fysik
 • geologi
 • energi
 • enhet
 • teori
 • anatomi
 • organism
 • ljus
 • forskning
 • mikroskop
 • teleskop
 • universum
 • vetenskapsman

Check Out Other Word Lists in Swedish

Download Tobo Swedish now!

Memorize most common Swedish words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App